Vad äter björnen?

2015-04-03
Brunbjörnen är allätare. Den äter i huvudsak bär, myror och klövvilt (främst älgkalvar), men även örter och gräs. Blåbär, kråkbär och lingon är det viktigaste rent energimässigt.

Björnens diet är starkt säsongbetonad. Sex till sju månader av björnens år tillbringas i vintersömn, då den enbart lever på de fettreserver som byggts upp under sommaren och hösten.

När björnen går ur idet på våren har en stor del av fettreserven förbrukats. Överlag har hanarna mer kvar av fettreserven än honor, eftersom honorna föder sina ungar under ideperioden. 

Födan som intas under vårperioden går till att bygga upp kroppsstorleken, snarare än att enbart bygga på fettreserven inför nästa år.

Proteinrik föda är eftertraktad och dominerar under vår och sommar. Den består till mycket stor del av myror, något som är typiskt för den Skandinaviska björnen. Under tidig vår äts de stackbildande myrorna i större utsträckning. Senare under våren och sommaren dominerar hästmyrorna som föda. När myrkolonier grävs ut konsumeras enbart en bråkdel av de tillgängliga myrorna, dock konsumeras en större andel hästmyror än stackmyror.

Älg är ett av björnens viktigaste födoämnen under vår och tidig sommar, detta gäller främst älgkalvar. Björnen är en ineffektiv predator av stora fullvuxna älgar, men äter gärna djur som dött eller försvagats under vintern, samt rester av slaktavfall som finns kvar efter höstens älgjakt.

Älgkalvar är mer lättfångade bytesdjur än de vuxna, i synnerhet under sina första levnadsveckor. Under tiden från mitten av maj till slutet av juni är älgkalvar ett lättfångat byte för björnen. Efter dessa fyra veckor har älgkalvarna blivit större och mer svårfångade, vilket gör att betydelsen som föda för björnen minskar drastiskt.

I samband med älgkalvningsperioden minskar betydelsen av myror som föda, vilket visar hur björnens föda styrs av tillgängligheten.
Totalt utgör älg uppskattningsvis 14-30% av den svenska björnens årliga energiintag.

Under sensommaren och hösten mognar bären i skogarna och denna kolhydratrika matkälla utnyttjas i mycket hög grad av björnen, som nu börjar äta upp fettreserven inför vintern. Bär innehåller en mängd kalorier som kan omvandlas till fett och är därför mycket viktig för björnen. Bären utgör 45% av det totala årliga energiintaget. Björnen föredrar blåbär och kråkbär, men äter även lingon i mindre utsträckning.

Mot slutet av hösten före idesgången, utökar björnen sitt energiintag enormt i ett stadie som kallas hyperfagi (överdriven hunger). Under detta stadiet kan en björn äta upp sig till en tredjedel av sin egen vikt på ett dygn.

Informationen är hämtad från Skandinaviska Björnprojektets rapport 2006 – 4.
/Olle Andersson