Fästingar finns i Vitåskogarna!

2013-04-07
Den vanliga fästingen suger blod av värddjur, som kan vara däggdjur, fåglar eller kräldjur. Blodmåltiden behövs för att övergå till nästa utvecklingsstadium (larv-nymf-vuxen). Fästingar är små och svåra att upptäcka om de inte är blodstinna. Den vuxna honan behöver en blodmåltid för att kunna lägga ägg. En blodstinn fästinghona har åtta ben, är rund och glänsande, stor som en ärta och till färgen grå. När fästingen släppt från hund eller katt efter sin blodmåltid faller den ner på golvet, då blir man varse om att det finns fästing i markerna.

Sommartider är fästingtider, men risken för att smittas av de farliga sjukdomar som fästingar kan föra med sig är liten i Norrbotten, eftersom våra fästingar inte är bärare av smitta i samma utsträckning som i södra Sverige, säger smittskyddsläkaren Anders Österlund till Norrbottens Kuriren 2012-07-08. Däremot uppmanar han till försiktighet i umgänget med blodsugarna och den som besökt fästingrika trakter söderut, måste kolla upp misstänkta symptom hos läkare.

Borrelia är en sjukdom som orsakas av bakterier. Första tecknet på infektionen är en rodnad på huden som kan bli ringformad. Borrelia är ganska lättbehandlad i ett tidigt skede.

TBE – Fästingburen hjärninflammation är en hos människan svårartad sjukdom. Orsakas av ett virus och yttrar sig som en hjärninflammation med feber och huvudvärk. Typiskt är att den sjuke känner sig frisk efter några dagar, men blir kraftigt sämre efter ungefär en vecka. Förekommer mest i våra sydöstra landskap.

Rensa din hund och katt från fästingar efter utevistelse i skog och mark under sommaren. Fästingar trivs bäst i högt gräs i närheten av vatten, sly och brännässlor. Inspektera din egen kropp noga när du varit ute i misstänkta fästingmarker. Det är svårt att upptäcka en liten fästing eller ett fästingbett. Fästingen tar ganska lång tid på sig att bita sig fast, så ett tips är att duscha och kamma igenom håret direkt efter att du varit ute.

Hittar du en fästing, ta bort den så fort du kan. Använd pincett eller naglarna. Tvätta med desinfekterande medel eller tvål och vatten efteråt.

 /Olle Andersson