Dåligt år för tjädern 2012!

2013-03-24
Tjäderstudier under mars-juni 2012, visade att tjäderpopulationen var den sämsta på många år. Det fanns flera orsaker till detta.

Den ena var det dåliga vädret, som fortsatte under hönveckan och pågick fram till juni då kycklingarna kläcktes. Trots att hönorna var med på lekplatsen så skedde få parningar. Det dåliga vädret innebar också att det blev extremt liten förekomst av blåbärsfältmätarens larver, vilka är viktiga för kycklingarnas överlevnad.

En annan orsaken är de långsiktiga effekterna av den biologiska utarmning som pågår i skogslandskapet. Flera tjäderforskare har tidigare visat att produktionen av ägg och kycklingar gradvis har försämrats i skogar som påverkats av ensidiga skogsbruksmetoder. Kycklingarna kompromissar sin tid efter kläckningen, mellan att söka föda och värma sig under hönan. Om det dessutom regnar och riset är vått blir läget allvarligt, en våt fjäderdräkt är nästan lika med döden för kycklingarna.

Vattenfyllda hjulspår efter allt tyngre skogsmaskiner förvandlar skogslandskapet till ekologiska fällor, där blåbärsriset trasas sönder. Därför måste tjäderhönan lotsa sina kycklingar till lämpligare fodermarker över kalhyggena. Om tjäderkycklingarna faller ner i dessa vattenfyllda diken, så att fjäderdräkten blir genomblöt kan de omkomma.

/Olle Andersson