Vem är ansvarig för uppsatta jakttorn?

2013-03-14
Många jägare bygger jakttorn för att användas vid jakt. Bygglov krävs inte för att bygga ett vanligt jakttorn, men de juridiska konsekvenserna tänker inte alla på. Allt som gäller i denna fråga bör regleras i jakträttsavtalet.

Markägarens godkännande!
Att fråga markägaren innan man bygger ett jakttorn är jägarens självklara skyldighet. Markägaren måste ge sitt medgivande, om man vill ta träd från marken som byggmaterial och även om skjutgator skall röjas.

Vem äger tornet?
Om jägarna bekostat materialet och själva byggt tornet så är det naturligtvis jägarnas torn, men om materialet kommer från markägarens skog så får man en slags samäganderätt till jakttornet. Sådana frågor bör hanteras i jakträttsavtalet, så att inte ord står mot ord när avtalet upphör. Både markägaren och jägarna kan begära handräckning från kronofogden, om tvist uppstår angående äganderätten till tornet. Den part som själv tar sig rätt att hämta tornet, kan begå brott.

Jakttorn nära jaktgräns!
Kontakta alltid jaktgrannen, några formella regler för hur nära en gräns man får placera ett jakttorn finns inte. Säkerheten är en aspekt som man alltid måste tänka på vid placering av ett jakttorn, nära en jaktgräns. Jaktgrannar får inte placera sina jakttorn så att man kan skjuta på varandra. Påskjutna djur som går över gränsen – Vem tillfaller djuret och vem skall göra ett eventuellt eftersök? Detta regleras i gällande jaktlagstiftning.

Ansvar för jakttorn?
Jakttornen måste underhållas! Om någon klättrar upp i ett torn och faller ned och skadar sig själv eller vapnet, så kan den som uppfört jakttornet hållas ansvarig. Detta följer allmänna skadeståndsrättsliga principer. Många tror att en skylt om att jakttornet beträds på egen risk friar från ansvar, men så enkelt är det inte. Generellt kan sägas att varnings- eller förbudsskyltar inte fritar jakttornsinnehavaren från ansvar för ett illa byggt eller ett dåligt underhållet jakttorn.

Källa
Svenska jägareförbundet 2010.

/Olle Andersson