Styrelse

Vitå JVF

Vitå Jaktvårdsförening har följande styrelse för år 2023-2024:

Mats Andersson Ordförande   073-8378345
Tomas Vuortio Kassör 
Folke Kristoffersson Sekreterare 070-3973754
Henning Danielsson Ledamot  070-6845415
Ingemar Norén Ledamot 070-5451245