Styrelse

Vitå JVF

Vitå Jaktvårdsförening har följande styrelse för år 2022-2023:

Ingemar Noren Ordförande   070-5451245
Folke Kristoffersson Sekreterare  070-3973754
Tomas Vuortio Kassör 
Henning Danielsson Ledamot  070-6845415
Mats Andersson Ledamot 073-8378345