Vitå Jaktvårdsförening

Vi är en jaktvårdsförening som bildades 2012, efter det att Vitå Viltvårdsområde upplösts. Föreningen är öppen för markägare i Vitå, arrendatorer som har ett markarrende om minst 50 hektar av jaktbar mark inom Vitå skifteslag samt fast boende i Vitå.

Vi vill bedriva en ansvarstagande och glädjefylld gemensamhetsjakt på älg och enskild jakt på småvilt samt arbeta för att områdets viltstam upprätthålls och hålls på en rimlig nivå.

Under sidan information kommer vi att skriva om aktuella jaktfrågor, både de som handlar om närområdet och jaktfrågor av mer övergripande karaktär. Sidan skall täcka ett brett intresseområde, vi vill skriva om djur, natur, människor, skogsbruk, gammal kultur m.m.
Du som vill lägga in synpunkter och dina egna tankar, gå till sidan “Kontakta oss”. Du får inte skriva inlägg som innebär att du talar illa om någon.