Jaktkort

Betalning av jaktkort – Jaktåret 2023/2024

Betalning av jaktkort skall ske till Jaktvårdsföreningens BANKGIRO:

Bankgiro nr: 108-2791
OBSERVERA! Använd BG-inbetalning (INTE överföring till bankkonto som föregående år!)

Märk inbetalningen med ditt namn i meddelandefältet.

(Om ej möjligt att skicka inbetalning via BANKGIRO, kontakta kassören.)

Årskort älg+småvilt (inkl. björn): 2750,00 kronor
Årskort småvilt: 500,00 kronor
Gästkort småviltsjakt: 100,00 kronor/dygn (Märk betalningen med jaktgästens namn + initialer på jaktvärd)

Övrig information

Ingen jakt eller hundträning får ske innan jaktkort är betalt. Vid kontroll skall du som jägare, förutom statligt jaktkort och licens, kunna uppvisa bevis för betalningen digitalt eller utskrivet.

  • Småviltsjakt bedrivs enligt ordinarie jakttabell, småviltsjägare som jagar under pågående älgjakt har anmälningsplikt till jaktledare om att denne avser jaga och i vilket område.
  • Jakträttsbeviset för jaktvårdsområdet (årskort) är giltigt till och med nästa årsmöte, dvs följer inte det statliga jaktåret.
  • Gästkort småviltsjakt. Jakträtten gäller ej Vitåfjärden. Jakträttsinnehavare i Vitå Jaktvårdsförening skall stå som jaktvärd och delta tillsammans med gästen vid jakten.