Kormfluga eller renstyng

2013-06-13
En av de vanligaste parasiterna hos ren. Den orsakar bulor i renens hud allteftersom den växer. Renstyngsflugan har gulbruna hår på kroppen och liknar en humla.

Flugan kan också lägga ägg i människohår, där larver som kläcks kan ta sig in under huden och orsaka svullnader. I sällsynta fall kan larven krypa in i ögat. De vanliga symtomen är bulor kring ögon, ansikte, panna och hjässa samt svullna lymfkörtlar.

Människor som vistas i riskområden, kan skydda sig mot angrepp från flugan genom att bära huvudbonad om man ofta vistas i närheten av renar. Generellt kan sägas att under juni-augusti i renskötselområden, då flugan är mest aktiv kan den av misstag lägga ägg även på människor.

Renstynget kan fluga långt och man behöver inte ha haft närkontakt med renar för att ha oturen att drabbas.

/Olle Andersson