Tips till den som vill hjälputfodra rådjur under vintern

2013-03-06
Om jag som jägare/viltvårdare vill hjälputfodra rådjur som jag sett på mina jaktmarker, krävs en hel del planering för att få ett lyckat resultat.

Rätt plats för utfodringen
Välj en plats där rådjuren själv tycker om att vistas under vintern. Där skall finnas blåbärsris och skyddande skog. Foderautomaterna bör placeras i högstammig granskog, gärna öppet och i söderläge. Foderplatsen ska bestå av flera, väl åtskilda matbord, där det också skall finnas en saltsten för att tillgodose djurens behov av salt och mineraler. Om foderplatsen besöks av flera rådjur, så får inte ranglåga unga djur och killingar komma fram för äta av fodret. Djuren dör på utfodringsplatsen trots att mat finns. Det är också viktigt att tänka på att man själv tar sig fram till utfodringsplatsen, även när det blir vinter och djup snö. Rådjuren bör inte utfodras intill störande bebyggelse och trafikerade vägar. Kör upp flera flyktspår med skoter till och från utfodringsplatsen.

Starta inte utfodringen för sent
En foderautomat på rådjurens ståndplats är alltid ett nytt inslag i miljön. Att samtidigt fylla automaten med foder är tämligen meningslöst. Till att börja med kommer rådjuren inte att gå i närheten av automaten, än mindre röra fodret. I värsta fall byter de ståndplats. Foderautomaterna bör sättas upp i god tid under hösten. Inmatningen kan inledas när den naturliga födan börjat frysa ner. Fyll en plastkasse med foder och gå en runda på foderplatsen. Lägg några nävar foder på stubbar och stenar eller direkt på marken. Börja och sluta vid foderautomaterna. Kolla om rådjuren besökt det utlagda fodret efter en vecka.

När rådjuren börjat äta
Lägg ut färre men större högar när rådjuren börjar äta från det utlagda fodret. Fyll inte foderautomaterna förrän djuren äter upp de högar som läggs ut. De som kommer först till foderplatsen är get med kid. Det är viktigt att utfodringen sker kontinuerligt hela vintern fram tills det grönskar i markerna. Därefter sprider rådjuren självmant ut sig.

Städa foderplatsen
Efter avslutad fodersäsong ska foderplatsen städas och kalkas för att parasiter och sjukdomar inte ska spridas.

Lämpligt rådjursfoder
Ett populärt rådjursfoder i norra Sverige är Renfor (pellets), som är både vitaminiserat och mineraliserat. Välbärgat örtrikt ängshö är också begärligt foder för rådjuren vintertid.

/Olle Andersson