Trikiner

2013-10-22
En person i Värmland har insjuknat i parasitsjukdomen trikinos. Det är det första kända inhemska fallet på 35 år i Sverige. Den troliga smittkällan är viltsvinskött, uppger Livsmedelsverket.

Trikinos är ovanligt i Sverige och risken att smittas är liten. Trikiner kan finnas i bland annat kött av gris, vildsvin, björn och häst.

Det är viktigt att köttet är väl genomstekt, minst 68 grader, för att undvika smitta. Trikinos är en parasitsjukdom som orsakas av larver av rundmasken Trichinella. Upptäcks smittan tidigt är den behandlingsbar med antiparasitmedel berättar Silvia Botero Kleiven, laboratorieläkare vid Smittskyddsinstitutet.

Sjukdomsbilden varierar från milda, symtomfria fall till svåra, dödligt förlöpande tillstånd. I tarmen kan maskarna ge upphov till övergående diarrebesvär. Larverna framkallar under sina vandringar allergiska symtom och lokala besvär, särskilt kring ögonen.

Enligt lag ska trikinkontroll göras av kött från tamsvin, häst, vildsvin och björn, som ska säljas eller ges bort för konsumtion. Om köttet ska konsumeras i det egna hushållet rekommenderar även Livsmedelsverket att prov tas och undersöks för förekomst av trikiner.

/Olle Andersson