Älgjakten i Vitå från 1900-talets början och fram till 2012

2013-02-08
Framlidna jägarprofilen Hugo Nilsson från byn, har berättat för mig hur älgjakten bedrevs från 1900-talets början och fram till bildandet av Vitå jaktvårdsområde 1964.
Han var med på älgjakt första gången 1909 och då sköt han som 16-åring sina första 2 älgar.

Byns jägare använde sig av gemensamhetsjakt fram till 1915
Jaktsättet var passjakt med drevkarlar. Drevjakterna startade ofta från järnvägen norr om Vitåmarken. Man drev med vinden och hann flera drev per dag. Ett 20-tal jägare deltog i jakten. De flesta jagade med 12 mm Remingtongevär och några hade 6.5 mm Mausergevär.
Under dessa gemensamhetsjakter fick man upp till 7 älgar under den lovliga allmänna jakten. Vissa år fanns det mycket älg, men på grund av tilltagande olovlig jakt minskade älgstammen. Jaktbytet delades lika och även hudarna delades efter det att de ”barkats”.

Efter 1915 och fram till 1964 jagades älg enskilt
Jägarna själva bildade små kompislag som jagade enskilt. Jaktformen var i huvudsak passjakt, kombinerad med någon form av smygjakt. De mer rutinerade älgjägarna hade älghundar. Jaktmarkerna var stora, då man för det mesta jagade utanför Vitåmarken.
Under den allmänna jakttiden på 1960-talet, var ett 80-tal älgjägare ute på jakt. Det var sällan man fick någon älg under lovlig tid. De som fick älg, startade oftast jakten långt före lovlig jaktstart. Älg sköts hela året, vilket resulterade i att älgstammen minskade till en så låg nivå, att laglydiga jägare inom byn började organisera sig för att få slut på den utbredda tjuvjakten. Ett jaktvårdsområde bildades 1964 och därmed började en ny era över Vitås älgmarker.

Efter 1964 blev all älgjakt gemensam i Vitå
Älgjägarnas antal minskade till ett 60-tal, när viltvårdsområdet bildades och jakten blev gemensam. Älgstammen var i början svag och vid första gemensamhetsjakten 1965 fälldes endast 2 älgar. Älgstammen ökade med hjälp av små tilldelningar, koförbud och korta jakttider. 1975 fälldes 7 älgar och nu ökade älgstammen kraftigt. 1980 fälldes 51 älgar för att bromsa upp den hastigt ökande älgstammen. Under 2000-talet och fram till 2012 har avskjutningen legat på 30-35 älgar.

Under 2012 upplöstes Vitå viltvårdsområde
I samband med detta bildades två föreningar Vitå jaktvårdsförening och Vitå jaktsällskap.

/Olle Andersson