Vinterinventering av älg inom Vitå skifteslag i början av mars

2013-02-18
Bosse Lindroth med sin gyrokopter och spanaren Folke Kristoffersson inventerar ca 5 900 ha samma dag.

Ett bra sätt att skatta vinterstammens numerärVinterinventering med gyrokopter
Hur stor vinterstam har vi?
Med vår inventering ser vi trender år från år på hur vinterstammen förändras.
Hur många vintergäster har vi från grannmarkerna?

Resultat av våra inventeringar
År 2010 = 11.8 älgar per 1000 ha = 35% avskjutning av vinterstammen.
År 2011 = 13.4 älgar per 1000 ha = 37% avskjutning av vinterstammen.
År 2012 = 11.8 älgar per 1000 ha = 37% avskjutning av vinterstammen.
År 2013 = 10.2 älgar per 1000 ha =

Vedertaget avskjutningsmål är ca 40% av vinterstammen i en balanserad älgstam.

/Olle Andersson