Jaktstämma

Inbjudan till ordinarie jaktstämma
med Vitå jaktvårdsförening

Torsdag den 26 juli 2018
kl 18,00
i Vitå Folkets hus

Ärenden enligt stadgarna!

Välkomna!
Styrelsen