Vinterinventering av älg inom Vitå skifteslag

2014-03-22
Bosse Lindroth med sin gyrokopter och spanaren Folke Kristoffersson inventerade ca 6 000 ha i Vitå.

Flygvädret var bra:
Omväxlande sol och halvklart väder, ca15 cm nysnö som legat ett dygn. Älgarnas spår kunde med lätthet följas. Hård skare under nysnön bar älgarna på vissa delar av området.

Hur stor vinterstam har vi?
Har vi vinterkoncentrationer i våra ungskogar?

Jägarna varslar om en tydligt minskande älgstam!

Resultat av våra inventeringar som visar årsvisa trender
År 2010 = 11.8 älgar / 1000 ha = Avskjutning 35% av vinterstammen.
År 2011 = 13.4 älgar / 1000 ha = Avskjutning 37% av vinterstammen.
År 2012 = 11.8 älgar / 1000 ha = Avskjutning 37% av vinterstammen.
År 2013 = 10.2 älgar / 1000 ha = Avskjutning 49% av vinterstammen.
År 2014 = 5.0 älgar / 1000 ha = ????

Vinterälgarna har minskat oroväckande!
Tilldelningarna måste sänkas inom hela ÄFO nr 5.
Det blir intressanta diskussioner inför tilldelningsbesluten i maj 2014.

Vedertaget avskjutningsmål är ca 40% av vinterstammen i en balanserad älgstam.

/olle